Členovia

Zoznam členov asociácie:


Kluby

Liptovský Mikuláš
+421 918366893
Stupava, Piešťany, Dunajská Streda, Veľký Meder
0905/808 909
Bratislava, Šamorín-Čilistov
0904977007
Košice
0910 160 000
Banská Bystrica
0904256099
ZH,VK,LC,RS,KE
0903512443
Žilina
0949318523
Trnava
0908798747
Trenčín
0907772641
Banská Bystrica, Kováčová, Brusno
0905416646
Trnava
0903435230
Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske
0905165799
Veľká Lomnica
0902171848
Piešťany
0903052260
Kalná n. Hronom, Veľký Krtíš, Levice
0903544370
Pezinok
0911583342
Dolný Kubín
0907398263
Banšelova 4, 821 04 Bratislava
0911860688
Bratislava
0911331551

Jednotlivci

Klub Kvapka Trnava
West Hrošík, Bratislava
Harmanček
Plavecké jasličky Delfín-Sliač
MOBIK Bratislava
MOBIK Bratislava
Húsatká plavecké jasličky Banská Bystrica, Brusno, Kováčová
Chobotničky(Bánovce n/B.)
Stará Ľubovňa

Čestní členovia

9.11-11.11.2018 v Liptovskom Mikuláši Seminár pre inštruktorov plávania zameraný na deti 3-6 rokov.
Nedeľa 17.júna Členská schôdza Asociácie v Liptovskom Mikuláši
17. jún závery z Floridy - sociálne siete a ich marketingové využitie špeciálne pre baby kluby, možnosti ako ušetriť, a motivácia.
5. Máj závery z floridy - odborná čast (5 hodin) Reflexy dojčenskom veku, kontrola dychu, sebazachraňujúce činnosti.
5. 4. – 8.4. 2018 a 4.5. – 6.5. 2018 Akreditované vzdelávanie Inštruktor plávania novorodencov a detí do troch rokov 1. kvalifikačného stupňa