Úvod

Nachádzate sa na stránkach Asociácie priateľov pohybových činností detí vo vodnom prostredí od narodenia do školského veku-  skrátene Vodné deti. Nájdete tu informácie o našej organizácii, jej členoch ale aj aktivitách.

Ak sa chcete zúčastniť členskej schôdze 8.5.2016, prosíme vyplniť návratku. (Kliknite na tento link)
Program schôdze dňa 8.5.2016. (Kliknite na tento link)
Veľmí stručný pohľad na nový zákon o športe.
Členská schôdza nedeľa 8. mája o 10 00 – 15 00. Horúce témy: právnik a nový zákon o športe Návšteva z úradu verejného zdravotníctva SR.
Školenie inštruktorov baby plávania: Termín: 1. časť začína štvrtok 7.4. 2016 od 12 00 - a končí nedeľa 10.4. 2016 , 16 30 2.časť začína piatok 6.5. 2016 o 12 00 a končí v nedeľu 8. 5. 2016 o 13 00 Absolvent získa osvedčenie, ktoré ho oprávňuje vykonávať činnosť inštruktora v súlade s novým zákonom o športe.