Opätovné spustenie prevádzok

Na základe opatrenia hlavného hygienika v súvislosti so spúšťaným našich bazénov do prevádzky ( http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf
Sme vám zhrnuli podstatné veci. Samozrejme pozorne si prečítajte celé opatrenie a zvlášť vypichujeme to čo sa týka nás:
 
 1. Než bazén otvoríte, dajte si urobiť rozbor vody.
 2. Na bazénoch dostatočne vetrajte, prednostne používajte prirodzené vetranie
 3. Zabezpečte dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov po každej skupine kúpajúcich. Používajte prípravky s virucídnymi účinkami
 4. V hygienických zariadeniach používajte tekuté mydlo a papierové utierky
 5. Máme výnimku pri používaní rúšok v bazénoch – nepotrebujete ich
 6. Medzi kurzami vydezinfikujte všetky plochy s ktorými prichádzajú deti a rodičia do styku
 7. Nechajte dostatočný rozdiel medzi skupinami, tak aby sa stihlo vydezinfikovať a vyvetrať.
 8. Zabezpečte na oddychových plochách rozdiel 2 m medzi členmi dvoch skupín
 9. Zvážte prítomnosť ďalších členov rodín na lekcii – majú byť medzi nimi dvojmetrové rozostupy.
 10. Ak máte v oddychových miestnostiach hračky, zabezpečte ich dezinfekciu medzi dvoma skupinami.
 11. Zabezpečte, aby kŕmenie detí po lekcii bolo čo najkratšie, s čo najmenšou možnosťou dotyku jedla s inými plochami. 

Začíname sériu školení na výmenu certifikátov. Ďalšie minimálne 2 školenia budú v roku 2021. Plávanie 3 až 6 ročných detí - seminár
Opäť môžeme plávať. Musíme spĺňať všetky požiadavky novej vyhlášky, hlavne §2 ods 7. Najdôležitejšie obmedzenie je max 6 zákazníkov na prevádzku. Netýka sa nás obmedzenie 15m2 na zákazníka. Klik na vyhlášku
9.11.2020 sa uskutočnilo online predsednítvo. Schválili sme si termíny školení a preberali možnosti ako vieme proaktívne reagovať na vzniknutú situáciu.
Dobrý deň, po konzultácii s právnikom uvádzam, že v zmysle opatrenia ÚVZ SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 sú uzatvorené kompletne všetky prírodné a umelé kúpaliská bez výnimky. Sú všetky tieto aktivity zakázané aj pre súkromné malé bazény? - áno Bola by možnosť individuálnych lekcií – rodič + dieťa + inštruktor? – v bazéne nie Je možné prevádzkovať rehabilitačné plávanie – teda deti ktoré majú nejaký problém a preto navštevujú plávanie - tiež individuálne? Nie, výnimka sa týka iba liečebných pobytov v kúpeľoch na základe indikácie lekára Na ako dlho vidíte vy tieto opatrenia v platnosti? Kolegovia by radi vedeli, na čo sa majú pripraviť. – Predpokladá sa horizont niekoľkých týždňov, kým dôjde k poklesu denného nárastu pozitívne testovaných osôb S pozdravom doc.MUDr. Jana Hamade,PhD., MPH, MHA
Na našu otázku nám UVZ odpísal nasledovne: Dobrý deň, zákaz sa týka generálne všetkých kúpalísk, opatrenie bude uverejnené v najbližších dňoch na stránke www.uvzsr.sk S pozdravom doc.MUDr. Jana Hamade,PhD., MPH, MHA - Dodávame, že rozhodnutie ÚKŠ má len odporúčací charakter, definitívne rozhodnutie urobí vláda. Zisťujeme ešte možnosti individuálok. Odkázali nás na MŠ.