Vyjadrenie ÚVZ k otváraniu

Dobrý deň,

od dnešného dňa t. j. 20.5.2020 je v platnosti nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.5.2020 (dostupné na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf ), ktorým bola zatiaľ povolená prevádzka umelých kúpalísk na účely tréningov pre športové kluby. Čo sa týka prevádzky bazénov pre organizované kúpanie dojčiat a batoliat, po konzultácii s Odborom detí a mládeže ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade priaznivej epidemiologickej situácie navrhne ÚVZ SR obnoviť ich prevádzku v rámci ďalšieho uvoľnenia opatrení pre prevádzky t. j. cca o 2 týždne (súčasne s vonkajšími bazénmi umelých kúpalísk). Návrh by sa mal týkať iba bazénov, ktoré neslúžia pre iné účely (t. j. nie sú v inom čase využívané inými zákazníkmi). Celkové obnovenie prevádzky všetkých vnútorných bazénov umelých možno očakávať v prípade priaznivého vývoja o ďalšie 2 týždne, cca k 20.6.2020. Pre úplnosť uvádzame, že zatiaľ ide iba o návrh, ktorý bude predmetom rokovania konzília odborníkov a Ústredného krízového štábu SR pre ochorenie COVID-19, ktorý definitívne rozhodne o tom, ktoré prevádzky budú v ďalšej fáze uvoľnenie povolené a budú predmetom výnimiek z opatrení ÚVZ SR.

S pozdravom RNDr. Zuzana Valovičová

Odbor hygieny životného prostredia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Opäť môžeme plávať. Musíme spĺňať všetky požiadavky novej vyhlášky, hlavne §2 ods 7. Najdôležitejšie obmedzenie je max 6 zákazníkov na prevádzku. Netýka sa nás obmedzenie 15m2 na zákazníka. Klik na vyhlášku
9.11.2020 sa uskutočnilo online predsednítvo. Schválili sme si termíny školení a preberali možnosti ako vieme proaktívne reagovať na vzniknutú situáciu.
Dobrý deň, po konzultácii s právnikom uvádzam, že v zmysle opatrenia ÚVZ SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 sú uzatvorené kompletne všetky prírodné a umelé kúpaliská bez výnimky. Sú všetky tieto aktivity zakázané aj pre súkromné malé bazény? - áno Bola by možnosť individuálnych lekcií – rodič + dieťa + inštruktor? – v bazéne nie Je možné prevádzkovať rehabilitačné plávanie – teda deti ktoré majú nejaký problém a preto navštevujú plávanie - tiež individuálne? Nie, výnimka sa týka iba liečebných pobytov v kúpeľoch na základe indikácie lekára Na ako dlho vidíte vy tieto opatrenia v platnosti? Kolegovia by radi vedeli, na čo sa majú pripraviť. – Predpokladá sa horizont niekoľkých týždňov, kým dôjde k poklesu denného nárastu pozitívne testovaných osôb S pozdravom doc.MUDr. Jana Hamade,PhD., MPH, MHA
Na našu otázku nám UVZ odpísal nasledovne: Dobrý deň, zákaz sa týka generálne všetkých kúpalísk, opatrenie bude uverejnené v najbližších dňoch na stránke www.uvzsr.sk S pozdravom doc.MUDr. Jana Hamade,PhD., MPH, MHA - Dodávame, že rozhodnutie ÚKŠ má len odporúčací charakter, definitívne rozhodnutie urobí vláda. Zisťujeme ešte možnosti individuálok. Odkázali nás na MŠ.
Spustili sme prihlasovanie na akreditovaný seminár: Školenie Inštruktor plávanie dojčiat, batoliat a deti predškolského veku bude organizované v dňoch: 25. až 27. septembra.2020, prvý blok 23. až 25. októbra.2020, druhý blok 20. až 22. novembra.2020 tretí blok