Vyjadrenie ÚVZ k otváraniu

Dobrý deň,

od dnešného dňa t. j. 20.5.2020 je v platnosti nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.5.2020 (dostupné na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf ), ktorým bola zatiaľ povolená prevádzka umelých kúpalísk na účely tréningov pre športové kluby. Čo sa týka prevádzky bazénov pre organizované kúpanie dojčiat a batoliat, po konzultácii s Odborom detí a mládeže ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade priaznivej epidemiologickej situácie navrhne ÚVZ SR obnoviť ich prevádzku v rámci ďalšieho uvoľnenia opatrení pre prevádzky t. j. cca o 2 týždne (súčasne s vonkajšími bazénmi umelých kúpalísk). Návrh by sa mal týkať iba bazénov, ktoré neslúžia pre iné účely (t. j. nie sú v inom čase využívané inými zákazníkmi). Celkové obnovenie prevádzky všetkých vnútorných bazénov umelých možno očakávať v prípade priaznivého vývoja o ďalšie 2 týždne, cca k 20.6.2020. Pre úplnosť uvádzame, že zatiaľ ide iba o návrh, ktorý bude predmetom rokovania konzília odborníkov a Ústredného krízového štábu SR pre ochorenie COVID-19, ktorý definitívne rozhodne o tom, ktoré prevádzky budú v ďalšej fáze uvoľnenie povolené a budú predmetom výnimiek z opatrení ÚVZ SR.

S pozdravom RNDr. Zuzana Valovičová

Odbor hygieny životného prostredia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Spustili sme prihlasovanie na akreditovaný seminár: Školenie Inštruktor plávanie dojčiat, batoliat a deti predškolského veku bude organizované v dňoch: 25. až 27. septembra.2020, prvý blok 23. až 25. októbra.2020, druhý blok 20. až 22. novembra.2020 tretí blok
Od 3.6 môžeme plávať. Prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie. Kliknite pre sumár odporúčaní.
Predbežne môžeme otvárať o 2 týždne
Viacerí sa pytajú, či od 20.5 môžeme otvoriť.Čakáme na opatrenie Hlavného hygienika a zároveň sa snažíme zistiť na ÚVZ. Ak dostaneme kladnú odpoveď,vypracujeme odporúčania ako môžeme fungovať.
12. október 2019 Trnava. Vedie: Magdaléna Kováčová. Dieťa so špeciálnymi potrebami v bazéne.