Vyjadrenie ÚVZ k otváraniu

Dobrý deň,

od dnešného dňa t. j. 20.5.2020 je v platnosti nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.5.2020 (dostupné na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf ), ktorým bola zatiaľ povolená prevádzka umelých kúpalísk na účely tréningov pre športové kluby. Čo sa týka prevádzky bazénov pre organizované kúpanie dojčiat a batoliat, po konzultácii s Odborom detí a mládeže ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade priaznivej epidemiologickej situácie navrhne ÚVZ SR obnoviť ich prevádzku v rámci ďalšieho uvoľnenia opatrení pre prevádzky t. j. cca o 2 týždne (súčasne s vonkajšími bazénmi umelých kúpalísk). Návrh by sa mal týkať iba bazénov, ktoré neslúžia pre iné účely (t. j. nie sú v inom čase využívané inými zákazníkmi). Celkové obnovenie prevádzky všetkých vnútorných bazénov umelých možno očakávať v prípade priaznivého vývoja o ďalšie 2 týždne, cca k 20.6.2020. Pre úplnosť uvádzame, že zatiaľ ide iba o návrh, ktorý bude predmetom rokovania konzília odborníkov a Ústredného krízového štábu SR pre ochorenie COVID-19, ktorý definitívne rozhodne o tom, ktoré prevádzky budú v ďalšej fáze uvoľnenie povolené a budú predmetom výnimiek z opatrení ÚVZ SR.

S pozdravom RNDr. Zuzana Valovičová

Odbor hygieny životného prostredia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Akreditované školenie Inštruktor plávanie dojčiat, batoliat a deti predškolského veku bude organizované v dňoch: 24. až 26. septembra.2021, prvý blok 15. až 17. októbra.2021, druhý blok 5. až 7. novembra.2021 tretí blok Je nutné sa zúčastniť všetkých 3 blokov. Informácie ku prihlasovaniu pridáme čoskoro.
Podmienky za ktorých môžeme od 19.4.2021 opäť otvárať.
Dobrý deň, od 15.2.2021 platí COVID automat, v rámci ktorého sa základné opatrenia riadia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne. ÚVZ SR to nezastrešuje jednotne, treba sa vždy obrátiť na miestne príslušný RÚVZ v SR. S pozdravom doc.MUDr. Jana Hamade,PhD., MPH, MHA vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úrad verejného zdravotníctva SR
Začíname sériu školení na výmenu certifikátov. Ďalšie minimálne 2 školenia budú v roku 2021. Plávanie 3 až 6 ročných detí - seminár