Vyjadrenie ÚVZ k otváraniu

Dobrý deň,

od dnešného dňa t. j. 20.5.2020 je v platnosti nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.5.2020 (dostupné na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf ), ktorým bola zatiaľ povolená prevádzka umelých kúpalísk na účely tréningov pre športové kluby. Čo sa týka prevádzky bazénov pre organizované kúpanie dojčiat a batoliat, po konzultácii s Odborom detí a mládeže ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade priaznivej epidemiologickej situácie navrhne ÚVZ SR obnoviť ich prevádzku v rámci ďalšieho uvoľnenia opatrení pre prevádzky t. j. cca o 2 týždne (súčasne s vonkajšími bazénmi umelých kúpalísk). Návrh by sa mal týkať iba bazénov, ktoré neslúžia pre iné účely (t. j. nie sú v inom čase využívané inými zákazníkmi). Celkové obnovenie prevádzky všetkých vnútorných bazénov umelých možno očakávať v prípade priaznivého vývoja o ďalšie 2 týždne, cca k 20.6.2020. Pre úplnosť uvádzame, že zatiaľ ide iba o návrh, ktorý bude predmetom rokovania konzília odborníkov a Ústredného krízového štábu SR pre ochorenie COVID-19, ktorý definitívne rozhodne o tom, ktoré prevádzky budú v ďalšej fáze uvoľnenie povolené a budú predmetom výnimiek z opatrení ÚVZ SR.

S pozdravom RNDr. Zuzana Valovičová

Odbor hygieny životného prostredia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Predbežne môžeme otvárať o 2 týždne
Viacerí sa pytajú, či od 20.5 môžeme otvoriť.Čakáme na opatrenie Hlavného hygienika a zároveň sa snažíme zistiť na ÚVZ. Ak dostaneme kladnú odpoveď,vypracujeme odporúčania ako môžeme fungovať.
12. október 2019 Trnava. Vedie: Magdaléna Kováčová. Dieťa so špeciálnymi potrebami v bazéne.
14. september 2019 v Trnave. Neakreditovaný seminár: plávanie dojčiat a batoliat do troch rokov. Určený začínajúcim inštruktorom, ktorí pracujú pod záštitou klubu. Cena za seminár pre členov Asociácie: 25 €, pre nečlenov Asociácie 40 EUR.