Plávanie dojčiat a batoliat

21.06.2014, Monika Zemanová, aqua baby MOBIK, Bratislava

“Plávanie” dojčiat a batoliat

Predtým, ako sa rozhodneme pre plávanie s naším bábätkom, mali by sme vedieť, do čoho sa púšťame. Dojčenské a batoľacie plávanie nie je výučba štýlového plávania. Je to pohybová a sociálna aktivita. Pri plávaní sa rozvíjajú pohybové a komunikačné schopnosti dieťaťa. Vo vode je dieťa nadľahčované a tak má oveľa väčšiu možnosť pohybu. Pri správnej manipulácii možno túto skutočnosť využiť v prospech psychomotorického vývoja. Nemalo by však ísť len o „športové“ výkony, ale najmä o spokojnosť. Vo vode sa výrazne rozvíja kontakt dieťatka a rodiča.

Pár slov o “Plávaní”

Začať s plávaním možno už po šiestich týždňoch života. V tomto veku však nemožno ísť s bábätkom rovno do bazéna. Do štyroch mesiacov musíme vydržať vo vani. Už v tomto veku však je dobré plávať pod odborným vedením. Odporúča sa, buď dochádzať pravidelne na lekcie do vhodného zariadenia, kde sú k dispozícii na tieto účely vhodné vane, alebo vás môže navštevovať odborná inštruktorka doma. Od štyroch mesiacov možno dochádzať na lekcie plávania v bazéne. Je dobré začať s plávaním včas, teda v čase, keď dieťa ešte len získava skúsenosti a nemá ešte zábrany voči ničomu novému. Dôležité je však aj vedieť, ako „plávať“ a pritom dieťatku neublížiť. Od správnej manipulácie závisí nielen spokojnosť dieťatka, ale aj jeho správny pohybový vývoj.

Čo možno očakávať od  “plávania” dojčiat a batoliat

• Zo zdravotnej stránky sa deti otužia a získajú väčšiu odolnosť proti chorobám. Plavecké jasličky sa špecializujeú na metodiku, pri ktorej sa využíva to, že je dieťa nadľahčené vodou a preto môže ľahko nacvičovať niektoré potrebné pohybové zručnosti, posilňovať určité svalové partie, ako aj usmerniť niektoré nežiaduce vývojové odchýlky a to všetko je pritom pre dieťa schované do príjemných hier a aktivít. Nenásilnou formou deti zvládnu dychové cvičenia, ktoré majú veľký význam z hľadiska prevencie respiračných ochorení. Filozofia našeho dojčeneckého plávania v plaveckých jasličkách MOBIK používanie zlatej strednej cesty prístupu k dojčeneckému plávaniu. Využívame konzervatívnu metodu, kedy dieťa vo vode využíva rôzne cvičenia, úchopy rodiča vždy s hlavou nad vodou. To znamená dieťa neklesne pod vodu rukou rodiča, inštruktora a to hlavne do jedného roku života dieťaťa.

• Batoľatá, ktoré mávajú často svoju hlavu, sa učia vo vode prvým plaveckým zručnostiam, sústredeniu a spolupráci s rodičom, aj v rámci detského kolektívu.

• Za pozitívum možno určite považovať aj „sociálnu“ otužilosť. Dieťa aj mamička prichádzajú do skupiny s podobnými radosťami i starosťami. Deti sa prvý raz navzájom kontaktujú a zvykajú si aj na kolektív okolo seba. Mamičky dostanú veľa informácií o správnej manipulácii s dieťatkom a o správnom vývoji. Zistia, na čdávať veľký pozor a čím sa, naopak, nenechať znechutiť. Pri plávaní sa nadväzujú nové priateľstvá potom, čo väčšina mamičiek opustila kvôli materstvu pracovný kolektív.

Pri výbere prevádzkovateľa je dobre, keď si mamička dohovorí aj predbežnú návštev v priestoroch bazéna. Mala by vidieť, v akom prostredí sa pláva, ako sú spokojné už “plávajúce” bábätka. Zistí, čo bude potrebovať so sebou pre seba i pre dieťa. Náš baby klub túto možnosť víta po dohovore s personálom. Na našej prevádzke si možno posedieť a dať dieťatku jesť v prostredí barového pultu, kde sa zatiaľ deti aj aklimatizujú po plávaní.

Okrem „plávania“ v kurzoch sa možno zúčastniť aj iných aktivít. Relaxačných do- voleniek pre rodiny s deťmi, pri ktorých sa pláva, cvičí, hrajú sa hry vo vode, realizujú sa relaxačné programy spojené so strážením dieťaťa. Počas sezóny plánujeme orga- nizovať besedy a prednášky na žiadané témy, a to prioritne v spolupráci s asociáciou „Vodné deti“.Plavecké jasličky MOBIK taktiež pracuju v zmysle stanov asociácie "VODNÉ DETI" (Asociácie priateľov pohybových činností detí vo vodnom prostredí od narodenia do školského veku-  skrátene Vodné deti / www.vodnedeti.sk ) a majiteľka MOBIKU, Monika Zemanová je podpredseda tejto asociácie, ktorá bola založená za účelom vzdelávania a osvety pre mamičky, aby boli informované o všetkých prevádzkach na Slovensku. Mamičky majú jedinečnú možnosť informovať sa o vykonávaní činnosti jednotlivých baby klubov v zmysle zákona a vzdelania personálu.

Veľmi dobré výsledky máme pri hybných, či koordinačných odchýlkach – napríklad u hypotonických detičiek, alebo pri tzv. „lenivých deťoch”. V kurze máme aj deti Downovým syndrómom. Treba však podotknúť, že plávanie dojčiat nie je rehabilitácia, je to len doplnok k odborným cvičeniam a postupom. Práve aj preto slovko
„plávanie“ je podľa
mňa v prípade dojčiat nevhodné, skôr by sa žiadalo použiť termín hydroterapia dojčiat, pretože blahodarný účinok vody pôsobí na deti ako pohybová terapia. Najmä teplota vody, tlak, alebo vztlak pôsobia preventívne –pozitívne ovplyvňujú stabilizáciu telesných a pohybových funkcií.

Prečo plávať v Mobiku?

Kurzy organizujeme v 4-týždňových cykloch. To znamená, že sa pláva 2–krát týždenne, alebo raz týždenne v určenú hodinu po dobu štyroch týždňov. Počas prvého  kurzu zvládnete so svojím dieťaťom všetky základné cviky, časť hier. Kurz je zostavený tak, aby jeho zvládnutie nerobilo problémy ani v prípade, že budete mať z akéhokoľvek dôvodu pár absencií. Cena kurzu je však určená podľa nájmu bazéna a neumožňuje vrátenie kurzovného za zameškané lekcie, no u nás máte možnosť nahradiť si KAŽDÚ riadne odhlásenú lekciu podľa podmienok baby klubu.

Podmienkou na účasť v kurze je tiež zdravotný stav dieťaťa aj sprevádzajúcej osoby, ktorý neohrozí ostatných účastníkov. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí (alebo vývojových odchýlok dieťaťa) je nutná konzultácia s inštruktorkami, prípadne vyjadrenie lekára. Pred začatím kurzu treba podpísať čestné prehlásenie.

Do bazéna sú potrebné plavky, pre dieťa jednorazové plávacie plienky, dôkladné umytie pred vstupom do bazéna, osuška, detská kozmetika podľa vlastnej potreby a bezpodmienečné dodržiavanie hygienických zásad. Ďalej odporúčame desiatu, obed pre dieťa po plávaní.

Pre dobrú pohodu dieťaťa vo vode je vhodné plávanie načasovať tak, aby dieťa bolo pokiaľ možno odpočinuté a primerane nasýtené (nie hladné), minimálne hodinu pred plávaním by malo dostať jedlo mlieko.

 

V čom sme iní?

• Ponúkame prostredie, v ktorom sa budete cítiť príjemne a komfortne.

• Dbáme na vysokú kvalitu a čistotu všetkého vybavenia, priestor a pomôcok.

• Snažíme sa vytvárať priateľskú atmosféru pre vás a vaše detičky.

• Voda, v ktorej plávate, je ošetrovaná unikátnou technológiou na úpravu dojčenskej vody, ktorá zabezpečuje najvyššiu možnú kvalitu a čistotu vody.

• Bazén, v ktorom sa kurzy organizujú, využívajú len členovia baby klubu Mobik.


• Kurzy v Mobiku vedú odborní inštruktori a tréneri plávania (inštruktori pre plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku, držitelia trénerských preukazov) pod vedením majiteľky Moniky Zemanovej

• Po telefonickom dohovore vám radi ukážeme priestory, kde sa “pláva” a zázemie.


• Deti do jedného roka neodporúčame potápať (neučíme signálové potápanie).

• Dôraz kladieme na kvalitu a individuálny prístup, nie na kvantitu.
• V Mobiku využívame jedinečný online sys- tém na organizovanie kurzov (registrácie, odhlasovanie aj cez sms systém, jednoduchý systém náhrad cez registračný systém. Vďaka tomuto on-line systému náhrad môžete ospra- vedlniť aj nahrádzať lekcie neobmedzene).

• Jedine v Mobiku máte možnosť nahradiť si každú riadne odhlásenú lekciu podľa podmie- nok aqua baby klubu cez registračný systém.

Mobik je člen asociácie priateľov plávania detí od narodenia do školského veku – www. vodnedeti.sk. Členstvo v asociácii zaručuje, že pracujeme v súlade so stanovami asociácie.

NASE VIZIE

Našou víziou je prinášať zdravie prostredníctvom kurzov čo najväčšiemu počtu ľudí. Cieľom aqua baby MOBIK je poskytnúť kvalitnú službu deťom v dojčenskom veku a veku batoliat a tým im umožniť zdravý štart do života. V neposlednom rade pomáhame ľuďom so špecifickými psychomotorickými odchylkami s odlišnými nárokmi ku zdraviu a kvalitného života s pomocou našich hodnôt, podľa, ktorých pracujeme s Vami, Vašimi deťičkami.

Nezabúdajte ....

Nikdy nie je neskoro oboznámiť deti s vodou. Dôležité však je vybrat ten správny aqua baby klub. Profesionálny prístup inštruktorov so skúsenosťami, s rešpektom k individualite dieťaťa, vedenie lekcií formou hry a najmä spokojné deti – to je záruka dobrého výberu.

Veľa šťastných chvíľ vo vodičke praje tím Mobiku

Opätovná zmena termínu na 11.5-12.5.2024! organizujeme školenie pod vedením Bieloruskej lekárky a skúsenej inštruktorky metódy Birthlight Nadeždy Tryzno.
7.10 plávanie s tehotnými
10.9.2023 Seminár Vaničkovanie v LM (zmenený termín z pôovodne ohláseného 26.8.2023)
Workshop: Výroba plaveckých pomôcok - 10.6. sobota od 10:00 do 16:00 v Trnave
Školenie 11.2.2023 v Trnave - Tématické lekcie ako obohatenie výučby plávania malých detí.